Nebrendylų sąjūdis

Vartotojo avataras
Gintautas7
Patyręs narys
Pranešimai:233
Užsiregistravo:2010 Sau 07 , 23:17
google vertejas

2012 Bir 24 , 23:26

Researchers Search for

Viruses to Save Honey BeesIn an effort to save the dwindling honeybee population researchers at the University of Nevada, Las Vegas are looking to viruses to help treat one of the most destructive and widespread bee brood diseases in the United States. They report their findings today at the 2012 General Meeting of the American Society for Microbiology.

"Our food supply depends on the actions of millions of insects such as the common honeybee. Due to the importance of honeybees a pollinators in the agriculture of the United States and therefore the current and future food supply, honeybee health is of great concern," says Diane Yost, a researcher on the study.

American Foulbrood Disease (AFB) is the most widespread and destructive brood disease affecting honeybees. It is caused by a bacterial pathogen, Paenibacillus larvae. Young honeybee larvae become infected when they ingest the bacterial spores in their food. Infected larvae normally die after their cells are sealed. The bacteria eventually die as well, but not before producing millions of spores.

While there are some chemical treatments that can be used to hold AFB in check, they must be continued indefinitely. Once the treatment is suspended the American foulbrood spores germinate successfully again leading to a disease outbreak. Because the spores can survive up to 40 years, many states require diseased hives to be burned completely.

Yost and her colleagues are researching an alternative treatment for AFB. They are focusing on using bacteriophages, viruses that infect and kill specific bacteria, to target the bacteria responsible for AFB and eventually treat the disease.

"If an effective remedy for the disease could be developed, hives that are infected with the pathogen could be treated rather than burned, which is currently the only effective treatment," says Yost.

The researchers conducted an extensive search for phage from environmental sources including samples from desert and garden soils, beehives, flowers, compost and cosmetics containing beeswax. Nearly 100 samples were tested for the presence of phages. A total of 31 phages were isolated and each were subsequently tested against 8 different strains of the AFB pathogen. The researchers identified 3 phages that had activity against all 8 strains of the bacteria.

"These results demonstrate that bacteriophages capable of infecting P. larvae are present in the natural environment, and these phages may represent the first step in developing a potential treatment for AFB," says Yost.

Mokslininkai Ieškoti

Virusų Išsaugoti bitesPastangų išsaugoti mažėjančius bičių populiacijos Nevados universiteto mokslininkams, Las Vegasas ieškote virusų padėti gydyti vieną iš labiausiai paplitęs ir destruktyvių bičių veislinių ligų Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jie praneša savo išvadas 2012 m. Visuotinio akcininkų susirinkimo American Society Mikrobiologijos šiandien.

"Mūsų maisto tiekimo priklauso milijonų vabzdžių, pavyzdžiui, bendros bičių veiksmų. Dėl bičių svarbą a apdulkina Jungtinėse Amerikos Valstijose žemės ūkyje ir todėl dabartinė ir būsima maisto tiekimo, bičių sveikata kelia didelį susirūpinimą, sako Diane Yost, tyrimo tyrinėtojas.

Amerikinis puvinys liga (AFB) yra labiausiai paplitęs ir destruktyvus vada liga poveikį bitėms. Jis sukelia bakterijų patogeno, Paenibacillus lerva. Jaunas bičių lervos užsikrėsti, kai jie praryja savo maisto bakterijų sporų. Užkrėsta lervos paprastai miršta nuo jų ląstelės yra sandarios. Bakterijos taip pat miršta, bet ne anksčiau gaminti milijonus sporų.

Nors kai kurie cheminiai procesai, kurie gali būti naudojami laikyti AFB patikrinti, jie turi būti tęsiamas neribotą laiką. Kai gydymas yra sustabdytas bičių amerikinio puvinio sporos sudygsta sėkmingai vėl ligos protrūkio. Kadangi sporos gali išgyventi iki 40 metų, daugelis valstybių reikalauja, susirgimai aviliai turi būti sudegintos visiškai.

Yost ir jos kolegos tiriant AFB alternatyvų gydymo būdą. Jie daugiausia dėmesio skiriant naudojant bakteriofagai, virusus, kad užkrėsti ir nužudyti specifines bakterijas, nukreipti AFB, atsakingus už bakterijas ir galiausiai gydyti ligą.

"Jei liga gali būti veiksminga priemonė, dilgėlinė, kad yra užsikrėtę ligos sukėlėjo gali būti vertinami, o ne sudeginti, kuri šiuo metu yra vienintelis veiksmingas gydymas", - sako Yosta.

Mokslininkai atliko išsamų paiešką Phage iš aplinkos šaltinių, įskaitant pavyzdžių iš dykumos ir sodo dirvožemyje, bičių šeimų, gėlių, komposto ir kosmetikos, sudėtyje yra bičių vaškas. Beveik 100 bandiniai buvo bandomi bakteriofagus buvimo. 31 bakteriofagus viso buvo izoliuoti ir kiekvienas vėliau buvo išbandytas prieš 8 skirtingų kamienų AFB patogeno. Mokslininkai išskyrė 3 bakteriofagus, kad turėjo veiklą nuo visų 8 bakterijų padermių.

"Šie rezultatai rodo, kad bakteriofagai, galintys užkrėsti P. lervos yra natūralioje aplinkoje, ir šie bakteriofagus gali atstovauti pirmasis žingsnis kuriant galimą gydymo AFB", - sako Yosta.
Vartotojo avataras
Gintautas7
Patyręs narys
Pranešimai:233
Užsiregistravo:2010 Sau 07 , 23:17

google vertejas

2012 Lie 04 , 23:42

Chinese Honey Importer

Sentenced to 2 Years

for Evading Import DutiesU.S. Immigration and Customs Enforcement News Release

CHICAGO – A former Chinese business agent for several honey-import companies was sentenced June 22, 2012 to two years in federal prison for illegally importing falsely labeled honey to avoid paying nearly $1.5 million in U.S. anti-dumping duties. This sentence resulted from an investigation conducted by U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE) Homeland Security Investigations (HSI).

Shu Bei "Kathy" Yuan, 46, was sentenced June 22 to 24 months in prison for fraudulently importing Chinese-origin honey that was falsely identified as originating in South Korea to avoid U.S. anti-dumping duties. Yuan pleaded guilty to the charges April 23 in the Northern District of Illinois. She is also required to pay $1.48 million in restitution.

Yuan, a Chinese national, was an employee of Blue Action Enterprise Inc., a California-based honey import company. She was also employed at another related company — Honey World Enterprise Inc. — which she also used to fraudulently import Chinese-origin honey into the United States.

Between August and November 2005, Yuan fraudulently imported about 26 shipments of Chinese honey, which was falsely declared as originating in South Korea. The honey shipments had a total declared value of about $808,287, and avoided anti-dumping duties applicable to Chinese honey totaling about $1.48 million.

Yuan was arrested by HSI special agents in February 2011 and has remained in federal custody since her arrest. After she completes her prison sentence she will be turned over to ICE and placed into removal proceedings.

Yuan worked with Hung Ta Fan, aka Michael Fan, who owned and operated Blue Action, to fraudulently import Chinese honey into the United States. Fan was arrested April 1, 2010; he pleaded guilty in August 2010 to conspiring to illegally import Chinese honey to avoid more than $5 million in U.S. anti-dumping duties. Fan was sentenced to 30 months in prison in November 2010. He was deported June 20 after he completed his prison sentence.

"Ms. Yuan intentionally defrauded the U.S. government of hundreds of thousands of dollars by mislabeling Chinese honey shipments," said Gary Hartwig, special agent in charge of HSI Chicago. "She did this to avoid paying import tariffs by circumventing government regulations that were put in place to protect the domestic honey industry in this country."

This case against Yuan relates to an ongoing investigation of the honey importing practices of Alfred L. Wolff Inc. (ALW), a German international trading company whose U.S. subsidiary was based in Chicago. In September 2010, a federal grand jury in Chicago indicted eight ALW executives and one non-ALW executive in an $80 million honey fraud importation ring. HSI is working with INTERPOL to pursue and apprehend the employees – all of whom are foreign fugitives – so that they may each face the charges contained in the indictment.

In December 2001, the U.S. Commerce Department determined that Chinese honey was being sold in the United States at artificially low prices and imposed anti-dumping duties. Between June 2004 and October 2005 anti-dumping duties on Chinese-origin honey were about 183 percent. In June 2006, the rate changed to about 212 percent. However, honey originating in South Korea, Taiwan and Thailand was not subject to any anti-dumping duties.


Kinijos Medus Importuotojas

Nuteistas iki 2 metų

Importo muitai vengiančiųJAV imigracijos ir muitinės vykdymo naujienos

Čikaga - buvęs Kinijos verslo tarpininkas, kelių medaus importo bendrovių Bir 22, 2012 buvo nuteistas dvejus metus Federalinė kalėjimas už neteisėtą įvežimą klaidingai pažymėtą medaus vengti mokėti beveik $ 1,5 milijono JAV antidempingo muitų. Šis sakinys iš tyrimo, kurį atliko JAV imigracijos ir muitinės vykdymo (ICE) Vidaus Saugumo tyrimai (HSI).

Šu Bei "Kathy" juanių, 46, buvo nuteistas 22 iki birželio 24 mėnesių kalėjimo už nesąžiningai importuoti Kinijos kilmės medaus, kad klaidingai buvo identifikuoti kaip Pietų Korėjos kilmės išvengti JAV antidempingo muitus. Juanių pripažinti kaltais mokesčius balandžio 23 Šiaurės Ilinojaus apygardos. Ji taip pat privalo mokėti $ 1.480.000 į restituciją.

Juanių, Kinijos piliečiu, Blue veiksmų Enterprise Inc Kalifornijoje įsikūrusi medaus importo bendrovės darbuotojas. Ji taip pat dirba kita susijusi įmonė - Medus Pasaulio Įmonių Inc - ji taip pat naudojama neteisėtai importuoti Kinijos kilmės medaus į Jungtines Amerikos Valstijas.

Nuo 2005 m. Rugpjūčio ir lapkričio mėn., Ženminbi nesąžiningai importavo apie 26-čiai eksportuojančiam Kinijos medaus, kuris buvo klaidingai deklaruotus kaip Pietų Korėjos kilmės. Medaus siuntos turėjo iš viso deklaruota vertė apie 808.287 $, ir vengiama antidempingo muitų, taikomų Kinijos medaus viso apie 1.480.000 $.

Juanių buvo suimtas 2011 vasario Hsi specialiųjų agentų ir išliko federalinės sulaikytas, nes jos suėmimo. Kai ji baigia savo laisvės atėmimo bausmę, ji bus įjungtas į ledą ir pateikti į šalinimo procese.

Juanių dirbo su Hung Ta Fan, dar žinomas kaip Michael Fan, kurie priklauso ir yra eksploatuojamas Blue veiksmus, neteisėtai importuoti Kinijos medaus į Jungtines Amerikos Valstijas. Ventiliatorius buvo suimtas Bal 1, 2010, 2010 metų rugpjūtį jis prisipažino kaltas sąmokslą neteisėtai importuoti Kinijos medaus, kad būtų išvengta daugiau nei 5 milijonų JAV dolerių JAV antidempingo muitų. Ventiliatorius buvo nuteistas 30 mėnesių kalėjimo, 2010 m. Jis buvo ištremta 20 birželis, kai jis baigė laisvės atėmimo bausmę.

"Miss juanių tyčia nuskriaudžiau šimtų tūkstančių dolerių Netaisyklinga ženklinimas Kinijos medaus siuntas JAV vyriausybę", - sakė Gary Hartwig, specialusis agentas, atsakingas už Hsi Čikagoje. "Ji tai padarė vengti mokėti importo mokesčius apeiti, kad buvo įgyvendintos, siekiant apsaugoti vidaus medaus pramonę, šios šalies valdžios reglamentus."

Šis atvejis yra susijęs nuo juanių atliekamam tyrimui medaus importuojančios praktiką Alfred L. Wolff Inc ALW), Vokietijos tarptautinė prekybos bendrovė, kurio JAV dukterinė įmonė buvo įsikūrusi Čikagoje. Federalinis Didysis žiuri Čikagoje 2010 m. Rugsėjo mėn., Kaltinamas padaręs nusikaltimą, aštuoni ALW vadovai ir viena ne-ALW vadovas $ 80 milijonų medaus sukčiavimo įvežimo žiedo. HSI dirba su Interpolu persekioti ir sulaikyti darbuotojus - visi jie yra užsienio bėgliai - taip, kad jie gali susidurti su mokesčius, kaltinimų.

2001 metų gruodžio mėnesį JAV prekybos departamentas nustatė, kad kinų medus buvo Jungtinėse Valstijose parduodami dirbtinai mažomis kainomis ir nustatytų antidempingo muitų. Nuo 2004 metų birželį ir spalį 2005 m. Antidempingo muitai Kinijos kilmės medaus buvo apie 183 proc. 2006 metų birželio mėnesį, pakeista norma apie 212 proc. Tačiau, medus, Pietų Korėjos, Taivano ir Tailando kilmės nebuvo jokių antidempingo muitų.
Vartotojo avataras
Gintautas7
Patyręs narys
Pranešimai:233
Užsiregistravo:2010 Sau 07 , 23:17

google vertejas

2012 Lie 04 , 23:43

Bees Shed Light on

Human Sweet Perception

and Metabolic Disorders


Researchers identify connection between sugar sensitivity, diabetic physiology and metabolismTEMPE, Ariz. – Scientists at Arizona State University have discovered that honey bees may teach us about basic connections between taste perception and metabolic disorders in humans. By experimenting with honey bee genetics, researchers have identified connections between sugar sensitivity, diabetic physiology and carbohydrate metabolism. Bees and humans may partially share these connections.

In a study published in the open-access journal PLoS Genetics (Public Library of Science), Gro Amdam, an associate professor, and Ying Wang, a research scientist, in the School of Life Sciences in ASU's College of Liberal Arts and Sciences, explain how for the first time, they've successfully inactivated two genes in the bees' "master regulator" module that controls food-related behaviors. By doing so, researchers discovered a possible molecular link between sweet taste perception and the state of internal energy.

"A bee's sensitivity to sugar reveals her attitude towards food, how old the bee is when she starts searching for nectar and pollen, and which kind of food she prefers to collect," said Wang, lead author of the paper. "By suppressing these two 'master' genes, we discovered that bees can become more sensitive to sweet taste. But interestingly, those bees also had very high blood sugar levels, and low levels of insulin, much like people who have Type 1 diabetes."

In Amdam's honey bee lab at ASU, scientists suppressed two genes including vitellogenin, which is similar to a human gene called apolipoprotein B, and ultraspiracle, which partners with an insect hormone that has some functions in common with the human thyroid hormone. The team is the first in the world to accomplish this double gene-suppressing technique. Researchers used this method to understand how the master regulator works.

"Now, if one can use the bees to understand how taste perception and metabolic syndromes are connected, it's a very useful tool," said Amdam, who also has a honey bee laboratory at the Norwegian University of Life Sciences. "Most of what we know about deficits in human perceptions is from people who are very sick or have had a brain trauma. We know shockingly little about people in this area."

The researchers are now considering how, exactly, the bees' sweet taste was enhanced by the experiment. The most metabolically active tissue of the bee, called the fat body, may hold the key. The fat body is similar to the liver and abdominal fat in humans, in that it helps store nutrients and create energy.

Amdam explains that taste perception evolved as a survival mechanism, for bees as well as for people. For example, bitter foods may be poisonous or sweet taste may signal foods rich in calories for energy. For all animals, taste perception must communicate properly with one's internal energetic state to control food intake and maintain normal life functions. Without this, poorly functioning taste perception can contribute to unhealthy eating behaviors and metabolic diseases such as diabetes and obesity.

"From this study, we realized we can take advantage of honey bees in understanding how food-related behaviors interact with internal metabolism, as well as how to manipulate these food-related behaviors in order to control metabolic disorders," added Amdam.

Bitės nušviesti

Žmogaus Saldūs suvokimas

ir metaboliniai sutrikimai


Mokslininkai nustatyti ryšį tarp cukraus jautrumo, diabetinės fiziologija ir medžiagų apykaitaTempe, Ariz. - Arizonos universiteto mokslininkai atrado, kad bitės gali išmokyti mus apie pagrindinių jungčių tarp skonio suvokimo ir medžiagų apykaitos sutrikimų žmonėms. Eksperimentuoti su bičių genetikos, mokslininkai nustatė ryšį tarp cukraus jautrumo, diabetinės fiziologijos ir angliavandenių apykaitos. Bitės ir žmonės gali iš dalies naudoti šiuos ryšius.

Paskelbta atviros prieigos žurnalo PLoS Genetics straipsnio Viešoji biblioteka of Science), Gro Amdam, docentas, ir Ying Wang, tyrimai mokslininko užsakymu atliktu tyrimu, dėl Gyvosios gamtos mokslų mokyklos Agila "koledžo laisvųjų menų ir mokslų, paaiškinti kaip pirmą kartą, jie jau sėkmingai inaktyvuoja du genus, bičių "pagrindinio reguliatoriaus modulio, kuris kontroliuoja maistu susijusio elgesio. Taip darydami, mokslininkai atrado galimą molekulinį ryšį tarp saldaus skonio suvokimo ir vidaus energetikos rinkos būklę.

"Bičių jautrumas cukraus atskleidžia savo požiūrį į maistą, kaip senas bitė, kai ji pradeda ieškoti nektaro ir žiedadulkių, ir kokios rūšies maisto ji nori rinkti", - sakė Wang, švino autorius popieriaus. "Sustabdant šių dviejų valdovo" genų, mes atrado, kad bitės gali tapti jautresni saldaus skonio. Bet įdomu, tos bitės turėjo labai padidėjęs cukraus kiekis kraujyje, ir nepakankamo insulino, panašiai kaip ir žmonėms, kurie turi 1 tipo cukriniu diabetu. "

Amdam "medaus bičių laboratorijoje ne ASU mokslininkai užgniaužė du genus, įskaitant vitellogenin, kuris yra panašus į žmogaus geną, vadinamą apolipoproteino B ir ultraspiracle, partneriai, kurių vabzdžių hormono, kad turi tam tikrų bendrų su žmogaus skydliaukės hormonų funkcijas. Komanda yra pirmoji pasaulyje pasiekti šį dvigubą genas slopinamąjį techniką. Tyrėjai panaudojo šį metodą, siekiant suprasti, kaip kapitonas reguliatorius veikia.

"Dabar, jei galima naudoti bites suprasti, kaip skonis suvokimas ir medžiagų apykaitos sindromai yra prijungtas, tai labai naudingas įrankis", - sakė Amdam, kuris taip pat yra Norvegijos gyvybės mokslų universitetas bičių laboratorijos. "Dauguma ką mes žinome apie žmogaus suvokimo deficitą yra iš žmonių, kurie labai serga ar turėjo smegenų traumos. Mes žinome, stulbinamai mažai apie žmones šioje srityje."

Mokslininkai dabar svarsto, kaip tiksliai, bičių saldus skonis buvo sustiprintas dėl kurio buvo atliekamas eksperimentas. Labiausiai metaboliškai aktyvus audinys bitės vadinamas riebalų kūnas, gali turėti raktą. Riebalų kūnas yra panašus į kepenų ir pilvo riebalų žmonėms, kad jis padeda laikyti maistinių medžiagų ir kurti energiją.

Amdam aiškina, kad išsivystė skonio suvokimą kaip išlikimo mechanizmą, bitėms, taip pat žmonėms. Pavyzdžiui, karčiųjų maisto produktai gali būti nuodingi ar saldus skonis gali reikšti maisto gausu kalorijų energijos. Visiems gyvūnams, skonio suvokimas turi tinkamai bendrauti su savo vidaus energetinio valstybės kontroliuoja maisto įsisavinimą ir išlaikyti normalias gyvenimo funkcijas. Be to, blogai veikia skonio suvokimas gali prisidėti prie nesveikų mitybos elgesį ir medžiagų apykaitos ligų, tokių kaip diabetas ir nutukimas.

"Remiantis šiuo tyrimu, mes supratome, mes galime pasinaudoti bičių suprasti, kaip bendrauti su vidaus metabolizmą, taip pat, kaip manipuliuoti šių maistu susijusių elgesio su maistu susijęs elgesys, siekiant kontroliuoti medžiagų apykaitos sutrikimų," - pridūrė Amdam.
Vartotojo avataras
Gintautas7
Patyręs narys
Pranešimai:233
Užsiregistravo:2010 Sau 07 , 23:17

google vertejas

2012 Lie 21 , 22:54

Enhanced Royal Jelly Produces

Jumbo Queen Bee Larvae


Journal of Agricultural and Food Chemistry
Scientists have discovered a way to make worker bees produce an enhanced version of royal jelly (RJ) – the super-nutritious substance that dictates whether larvae become workers or queens, and that is also renowned as a health supplement for people. Their study, which found that the super RJ that makes queen bee larvae grow 2-3 times larger than normal, appears in ACS’ Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Chia-Nan Chen and colleagues explain that royal jelly is a thick liquid made up of proteins, sugars and fats that is secreted by glands in the throats and jaws of worker bees and fed to larvae. Workers feed all bee larvae RJ for the first three days of their lives, but only the queen gets it throughout life, growing larger and living up to 15 times longer than other bees. The scientists treated worker bees with drugs called histone deacetylase inhibitors (HDACis) to see whether they could enhance the larvae’s growth.

They found that worker bees given HDACis produced a fortified royal jelly that made the queen bee larvae grow to be 2-3 times larger than larvae fed standard royal jelly. A couple HDACis have already been approved for treating certain forms of cancer. The scientists noted that this is the first study showing that the composition of RJ can be modified in a way that changes the body size of queen bees during development.
Glaudesnis Karaliaus Želė Gamina

Jumbo "Karalienė Bičių lervos


Žemės ūkio ir maisto chemijos leidinys
Mokslininkai atrado būdą, kaip padaryti, darbuotojas bitės gamina bičių pienelis (RJ) - super maistingas medžiaga, kuri diktuoja, ar lervos tampa darbuotojai ar motinėles pagerinta versija, ir tai yra taip pat žinomas kaip sveikatos papildas žmonėms. Jų tyrimas, kuris nustatė, kad super RJ, kad karalienė bičių lervos auga 2-3 kartus didesnis nei įprastai, ACS leidinyje Žemės ūkio ir maisto chemijos.

Chia-Nan Chen ir jo kolegos paaiškinti, kad bičių pienelis yra tirštas skystis, sudarytas iš baltymų, angliavandenių ir riebalų, kad yra išskiriami gerklės ir žandikaulių darbuotojų bičių liaukų ir šerti lervų. Darbuotojai maitinti visą bičių lervoms RJ pirmuosius trejus savo gyvenimo dienų, bet tik karalienė gauna visą gyvenimą, auga didesnis ir iki 15 kartų ilgiau nei kiti bičių. Mokslininkai buvo gydytų darbuotoją bites, su narkotikų vadinamas, Histonas deacetylase inhibitoriai, HDACis), siekiant išsiaiškinti, ar jie galėtų padidinti lervų augimo.

Jie nustatė, kad darbuotojas bitės atsižvelgiant HDACis pagamino papildytas, kad padarė karalienė bičių lervos auga 2-3 kartus didesnis nei lervų šeriami standartinės bičių pienelis, bičių pienelis. A pora HDACis jau buvo patvirtintas gydant kai kurias vėžio formas. Mokslininkai pažymėjo, kad tai yra pirmasis tyrimas rodo, kad, RJ sudėtis gali būti pakeista taip, kad bičių motinėles keičia kūno dydį vystymosi metu.
Vartotojo avataras
Gintautas7
Patyręs narys
Pranešimai:233
Užsiregistravo:2010 Sau 07 , 23:17

google vertejas

2012 Rgs 07 , 21:51

Bees, fruits and money
Decline of pollinators will have severe impact on nature and mankind

Two-thirds of the crops humans use for food production and the majority of wild plant species depend on pollination by insects such as bees and hover-flies. This ecosystem service, however, provided by nature to humans for free, is increasingly failing. As an example, after 3000 years of sustainable agriculture, farmers in the Chinese province Sichuan have to pollinate apple flowers themselves by using pollination sticks —brushes made of chicken feathers and cigarette filter. This is one small example of a problem occurring world-wide, including Europe. The work has been carried out in part part by STEP, an EU-funded Framework program Seven (FP7) project.
A global survey of several studies demonstrated a severe decline of pollinators and provision of pollination services in a wide range of intensively managed temperate and tropical agroecosystems. Considering that global crop production worth 153 billion Euros (for Europe 22 billion Euros) relies on insect pollination, the pollinators' decline has direct impact on the stability of food production and consumer prices, and might also have serious consequences for human health.
A decrease of fruit and vegetable availability could impact the health of consumers worldwide. The World Health Organization (WHO) has set a lower limit of 400 grams per capita per day for fruit and vegetable consumption. Some studies demonstrated than even now more than 50% of the European households fall below this recommendation. In the case of pollinator declines and increasing food prices, this situation is very likely to worsen.

"Finally, wild pollinators provide an inestimable contribution to maintain the diversity of wild plants. Importantly, a wide range of pollinators with different preferences to flowers and different daily and seasonal activity is necessary to ensure pollination. Relying on managed honeybees only, which are also in decline by themselves, is a very risky strategy", said Prof. Ingolf Steffan-Dewenter from the University of Würzburg, Germany. "Therefore conservation of pollinators' habitats and implementation of agro-environmental practices to enhance wild plants resources and nesting sites for bees in agricultural landscapes are vitally important!" lietuvių
anglų
rusų

Bitės, vaisiai ir pinigų
Mažėjimas apdulkintojų turės didelį poveikį gamtos ir žmonijos

Du trečdaliai kultūrų žmonės naudoja maisto produktų gamyba ir laukinių augalų rūšių dauguma priklauso nuo apdulkina vabzdžiai, pavyzdžiui, bitės ir užveskite pelės žymeklį muses. Šiame Ekosistema paslauga, tačiau, jei iš prigimties žmonėms NEMOKAMAI, vis labiau nesugeba. Kaip, pavyzdžiui, po 3000 metų tvaraus žemės ūkio, ūkininkai Kinijos provincijos Sichuan dulkinti Apple pačių gėlių apdulkinimas lazdos šepetėliai pagaminti iš vištų plunksnų ir cigarečių filtras naudojant. Tai yra vienas mažas pavyzdys problema kiltų visame pasaulyje, įskaitant Europą. Darbas buvo atliktas PART po žingsnio, ES finansuojamą pagrindų programą Septyni (7BP) projektas.
Iš kelių tyrimų pasaulio apklausa parodė stiprų nuosmukį apdulkina ir apdulkinimo teikimą įvairių intensyviai valdomų vidutinio ir tropinio klimato agroekosistemoje. 153.000.000.000 eurų vertės (Europoje 22 milijardų eurų), kad pasaulio augalininkystę atsižvelgiant remiasi vabzdžių apdulkinti, apdulkina mažėjimas turi tiesioginį poveikį maisto produktų gamybos ir vartojimo kainų stabilumą, ir taip pat gali turėti rimtų pasekmių žmonių sveikatai.
Vaisių ir daržovių prieinamumo sumažėjimas, gali turėti įtakos vartotojų sveikatą visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) nustatyti mažesnę ribą, 400 g vienam gyventojui per dieną vaisių ir daržovių vartojimo. Kai kurie tyrimai parodė, kaip net ir dabar daugiau kaip 50% Europos namų ūkių būti mažesnis už šią rekomendaciją. Apdulkinančių mažėja ir didėjančių maisto kainų, ši situacija yra labai tikėtina, kad pabloginti.

"Galiausiai, laukinių apdulkina suteikti neįkainojamą indėlį išsaugoti laukinių augalų įvairovę. Svarbu tai, kad įvairių su įvairių lengvatų gėlių ir įvairių dienos ir sezoninio aktyvumo apdulkintojų yra būtina užtikrinti, apdulkinimas. Remdamasi valdomų bitėms, kurios taip pat mažėja patys, yra labai rizikinga strategija ", - sakė prof Ingolf Viurcburgo universiteto (Vokietija) į autorių Steffan-Dewenter iš. Apdulkina "buveinių ir įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos praktikos išsaugojimas Todėl siekiant padidinti laukinių augalų išteklius ir lizdavietėse bičių žemės ūkio kraštovaizdžių yra gyvybiškai svarbus!"


SF State Biologists Tag "Zombees"

To Track Their Flight

ZomBeeWatch.org team is outfitting infected honeybees with tiny radio trackers to learn more about parasitized honeybees

SAN FRANCISCO, Sept. 6, 2012 -- After last year's accidental discovery of "zombie"-like bees infected with a fly parasite, SF State researchers are conducting an elaborate experiment to learn more about the plight of the honey bees.

The scientists are tagging infected bees with tiny radio trackers, and monitoring the bees' movements in and out of a specially designed hive on top of the Hensill Hall biology building on campus. At the same time, they are monitoring hives on campus and on the roof of the San Francisco Chronicle's offices for further signs of the mysterious parasite and encouraging the public to participate through a new website ZomBeeWatch.org.

After being parasitized by the Apocephalus borealis fly, the bees abandon their hives and congregate near outside lights, moving in increasingly erratic circles on the ground before dying. The phenomenon was first discovered on campus by SF Professor of Biology John Hafernik, and reported last year in the research journal PLoS ONE, with former SF State master's student Andrew Core as lead author.

It's unclear yet how big of a threat the emerging fly parasite might be to the health of honey bee colonies, or if the parasite is linked to the colony collapse disorder that has devastated honey bee colonies in the United States, say Hafernik and colleagues.

To learn more about how the parasitic fly affects the bees' behavior, the scientists have built a system to track the movements of infected bees in and out of a hive. Each bee has a set of tiny radio frequency trackers -- each no bigger than a fleck of glitter -- attached to the top of its thorax. The bees leave and return to the hive through a small tube outfitted with dual laser readers that interact with the individual trackers.

The readers, which operate in a similar way to barcode scanners in a grocery checkout lane, create "virtually a 24-hour record of bees going in and out of the hive to forage," said Christopher Quock, an SF State master's biology student working on the hive's design together with bee keeper Robert MacKimmie.

Knowing exactly when bees leave--and whether they come back--is important for understanding how and when the parasites might cause the bees to abandon their hives, Quock explained. The original study found bees disoriented and dying at night, for instance, but the researchers aren't sure whether the infected bees only leave their hives to fly in the dark.

Quock's challenge has been to create a hive design where the bees "still have room to do their normal behavior." To get a unique identification and time stamp for each bee, he said, the insects have to pass one at a time under the laser readers through a narrow passage.

Quock, who began work on the bees as an undergraduate, has also been perfecting a method for studying infected bees in the lab. "Hopefully in the long run, this information might help us understand how much of a health concern these flies are for the bees, and if they truly do impede their foraging behavior," he said. "We also want to know whether there are any weak links in the chain of interactions between these flies and honey bees that we could exploit to control the spread of this parasite."

In addition to understanding how parasitism affects foraging behavior, Andrew Zink, SF State assistant professor of biology and Quock's advisor, said that the tracking project might eventually shed light on how the infected bees behave inside the hive. "We are also interested in knowing if parasitized foragers are the recipients of aggression by other workers, for example if they're expelled from the hive, or if parasitized foragers behave in ways that disrupt hive productivity."

If enough of the parasitized bees do the wrong "waggle" dances to send unparasitized foragers off in the wrong directions for food, or distract unparasitized foragers through antagonistic interactions, the hive's productivity could falter. Combined with the premature deaths of the infected foragers, Zink said, these within-hive effects "would represent a two-fold cost of fly parasitism for the hive."

The radio tracking study "could give us a hint" as to why parasitism alters bee behavior, Hafernik said. "It might just be that having a maggot in the back is uncomfortable."

The PLoS ONE study was heavily covered in the media and some unusual outlets. "Our study got picked up on zombie discussion boards, and zombie blogs," Hafernik recalled. "And for the most part the discussion was all very respectful and zombie lovers were interested."

The researchers hope to capitalize on the interest in the bees with a citizen science project called ZomBee Watch. The project encourages bee watchers to help map the parasite's spread by uploading photos of possible parasitized bees to a central website.
________________________________________
SF valstybė Biologai Tag "Zombees"

Jų skrydis Sekti

Įrengimas užkrėstus ZomBeeWatch.org komanda bitėms su maža radijo sekimo įrenginius, daugiau sužinoti apie Parazituotų bitėms

SAN FRANCISCO, rugsėjo 6, 2012 - Po praėjusių metų atsitiktinis atradimas "Zombie" kaip bitės, infekuotų skristi parazitas, SF valstybinio universiteto mokslo darbuotojai vykdo sudėtingą eksperimentą ir sužinokite daugiau apie bičių padėtį.

Mokslininkai žymėjimas infekuotų bitės su maža radijo sekimo įrenginius ir stebėti bičių judėjimą ir iš specialiai sukurta ant avilio Hensill Hall biologijos pastate miesteliu. Tuo pačiu metu, jie stebi avilius su miesteliu ir "San Francisco Chronicle biuruose stogo tolesnių požymių paslaptingą parazitas ir skatinti visuomenei dalyvauti per naują interneto svetainę ZomBeeWatch.org.

Parazituoja borealis skristi Apocephalus, bičių atsisakyti savo avilių ir renkasi prie išorinės šviesos, juda vis chaotiškai sluoksniuose ant žemės prieš mirtį. Reiškinys buvo pirmą kartą atrado Campus biologijos profesorius John Hafernik SF ir apie praėjusių metų mokslinių tyrimų žurnale "PLoS ONE buvusio SF Valstybės magistro studentų Andrew Core pagrindinį autorių.

Neaišku dar, kaip didelė grėsmė atsiranda skristi parazitų gali būti, kad bičių šeimose sveikatai, arba, jei parazitas yra susijęs su kolonijas sudarančių vienetų žlugimo sutrikimas, kuris nuniokojo bičių kolonijų Jungtinėse Valstijose, tarkim Hafernik ir kolegoms.

Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip parazitinės skristi paveikia bičių elgesį, mokslininkai sukūrė sistemą, skirtą stebėti užsikrėtusių bičių judėjimą ir išeina iš avilio. Kiekviena bičių yra mažyčių radijo dažnių sekimo įrenginius rinkinį - kiekvienas ne didesnis nei blizgučių Fleck - pridedamas prie jos krūtinės viršuje. Bitės išeiti ir grįžti į avilį per mažas mėgintuvėlis, įrengti su dvejopo lazerinių skaitytojai, kurie sąveikauja su atskirais sekimo įrenginius.

, Kad skaitytojai, kuris veikia yra panašaus būdu brūkšninių kodų skeneriai yra bakalėjos kasos juostos, sukurti "beveik yra 24 valandas per parą įrašą bičių vyksta ir iš avilio pašarų," sakė Christopheris Quock, ūkio SF Valstybės magistro s biologijos studentas darbo avilio dizainas kartu su bičių vartininkas Robertas MacKimmie.

Tiksliai žinoti, bičių palikti - ir ar jie sugrįžta - yra svarbu suprasti, kaip ir kai parazitai gali sukelti bitės atsisakyti savo avilių, Quock paaiškinti. Originalus Tyrimo metu nustatyta, bitės, sutriktų ir miršta naktį, pavyzdžiui, tačiau mokslininkai nėra tikri, ar užkrėstus bitės tik palikti savo avilių skristi tamsoje.

Quock "iššūkis buvo sukurti avilys dizainas, kur bitės" vis dar turi galimybių padaryti savo įprastą elgesį. " Gauti unikalų identifikavimo ir laiko antspaudas kiekvienos bitės, sakė jis, vabzdžiai turi praeiti vienu metu, pagal lazerio skaitytojų per siauras ištrauka.

Quock, kurie pradėjo darbą kaip bakalauro bičių, taip pat tobulinti studijuoti užkrėstus bites laboratorijoje metodą. "Tikimės, kad ilgainiui ši informacija gali padėti mums suprasti, kiek sveikatos problema musės bičių, ir jei jie tikrai padaryti apsunkinti jų maitinimasis elgesį", - sakė jis. "Mes taip pat nori žinoti, ar yra kokių nors silpnų sąsajų sąveikos tarp šių musių ir bitėms, kad galėtume išnaudoti kontroliuoti šio parazito plitimą grandinėje".

Be to suprasti, kaip parazitizmas įtakos maitinimasis elgesį, Andrew Zink, SF valstybės docentas biologijos ir Quock patarėjas, sakė, kad stebėjimo projektas ilgainiui gali nušviesti kaip infekuotas bitės elgiasi avilio viduje. "Mes taip pat domina žinant, jei parazituotų pašarų ruošimo mašinos yra agresijos kitiems darbuotojams gavėjai, pavyzdžiui, jei jie išvaryti iš avilio ar jei parazituotų pašarų ruošimo mašinos elgtis tokiais būdais,, kad sutrikdytas avilio produktyvumą".

Jei pakankamai Parazituotų bičių daryti neteisingai Kustināšana "šokius blogas maisto kryptimis į Siųsti unparasitized pašarų ruošimo mašinos, arba atitraukti unparasitized pašarų ruošimo mašinos per antagonistinių sąveikų, avilį produktyvumas gali trūkčioti. Kartu su užkrėstų pašarų ruošimo mašinos priešlaikinių mirčių, Cinkas sakė, šie per avilio efektai "reikštų dvejopas išlaidas skristi parazitizmo avilio".

Šis radijo ryšio stebėjimo tyrimas "gali duoti mums užuominą", kaip, kodėl parazitizmas įgavo bičių elgesį, Hafernik. "Tai gali būti tiesiog, kad Maggot gale yra nepatogu."

"PLoS ONE" tyrimas buvo stipriai žiniasklaidoje ir tam tikrais išimtiniais realizavimo. "Mūsų tyrimas gavo pakėlė Zombie diskusijų lentas, ir Zombie dienoraščiai" Hafernik priminti. "Ir didžiąja dalimi diskusija buvo viskas labai pagarbiai ir Zombie mėgėjams domino".

Mokslininkai tikisi, kad pasinaudoti su piliečio mokslo projektą, pavadintą ZomBee Žiūrėti bičių interesais. Projektas skatina bičių stebėtojais padėti žemėlapis parazitas įkelti nuotraukas galimų Parazituotų bičių plitimą į centrinę svetainėje.
________________________________________
Vartotojo avataras
cezis
Patyręs narys
Aviliai:Daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius:>6
Bitininkavimo stažas:1
Pranešimai:1708
Užsiregistravo:2011 Spa 01 , 00:26

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 07 , 23:28

Atsiprašau už nekuklų klausimą - o čia tas, švelniai tariant, idiotiškas vertimas naudojantis Google Translator ir yra šios temos ašis, ar tik netyčia autoriai keliantys angliškus tekstus mano, kad kiti tokios kalbos nemoka ar bent jau nežino, kad tam yra žodynai? :dontknow:
kirk
Patyręs narys
Aviliai:Dadano. Pereinu į daugiaaukščius.
Bičių šeimų skaičius:45
Bitininkavimo stažas:25
Pranešimai:571
Užsiregistravo:2008 Gru 29 , 21:36

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 08 , 09:26

Cezi , jei gerai kerti angliškai - išversk suprantamai ir įkelk įdomius bitininkams tekstus. Nesuprantantys angliškai būsim dėkingi. :ok:
Vartotojo avataras
cezis
Patyręs narys
Aviliai:Daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius:>6
Bitininkavimo stažas:1
Pranešimai:1708
Užsiregistravo:2011 Spa 01 , 00:26

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 08 , 18:10

kirk rašė:Cezi , jei gerai kerti angliškai - išversk suprantamai ir įkelk įdomius bitininkams tekstus. Nesuprantantys angliškai būsim dėkingi. :ok:
Tai čia tipo darbo pasiūlymas? :chuckle
Gal ir nieko, tik reikės palaukti kol į pensiją išeisiu :)
Aš tiesiog nesupratau tų tekstų idėjos. Įsivaizdavau, kad daugelis moka anglų kalbą, O tie kas visai nemoka, tai patys naudojasi Google Translator.
Na, o tie, kurie nori padėti nesuprantantiems, įkelia savo verstus tekstus, nes kompiuterinis vertimas ne tik sunkiai suprantamas, bet ir neretai suteikia priešingą prasmę, negu buvo originale. Todėl ir nusistebėjau. Bet jei tokia nusistovėjusi tvarka kažkam naudinga tai puiku. :beer:
Se
Sergijus

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 08 , 20:55

cezis rašė:Atsiprašau už nekuklų klausimą - o čia tas, švelniai tariant, idiotiškas vertimas naudojantis Google Translator ir yra šios temos ašis, ar tik netyčia autoriai keliantys angliškus tekstus mano, kad kiti tokios kalbos nemoka ar bent jau nežino, kad tam yra žodynai? :dontknow:
Bičiulis Gintautas7,turi savo nuomonę ir požiūrį,į įvairius,užsienietiškus straipsnius ir juos pateikia forumiečiams ta forma,kuri jam yra priimtinamiausia. :bee

Cezi,atsargiau rinkis išsireiškimus,nes gali tekti atsakyti už savo žodžius.Asmeniškai...
Vartotojo avataras
cezis
Patyręs narys
Aviliai:Daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius:>6
Bitininkavimo stažas:1
Pranešimai:1708
Užsiregistravo:2011 Spa 01 , 00:26

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 08 , 23:15

Sergijus rašė: Bičiulis Gintautas7,turi savo nuomonę ir požiūrį,į įvairius,užsienietiškus straipsnius ir juos pateikia forumiečiams ta forma,kuri jam yra priimtinamiausia. :bee

Cezi,atsargiau rinkis išsireiškimus,nes gali tekti atsakyti už savo žodžius.Asmeniškai...
Hmm... Galvoju apie kurį čia žodį... Apie vertimo įvertinimą? Aš čia labai švelniai pasakiau. Švelniau negalėjau. Tiesą pasakius prieš Lietuvių kalbos komisiją turėtų atsakyti teksto pateikėjas :chuckle . Bauda lygiai 500 Lt :chuckle Už pimą kartą :chuckle
Na, o jei jau teks gauti už tai baną, tai būsiu nustebęs. Tada užsiregistruosiu nauju vardu Cezis-Turbo ir pasakysiu nebešvelniai... :lol:
Se
Sergijus

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 08 , 23:28

cezis rašė:
Sergijus rašė: Bičiulis Gintautas7,turi savo nuomonę ir požiūrį,į įvairius,užsienietiškus straipsnius ir juos pateikia forumiečiams ta forma,kuri jam yra priimtinamiausia. :bee

Cezi,atsargiau rinkis išsireiškimus,nes gali tekti atsakyti už savo žodžius.Asmeniškai...
Hmm... Galvoju apie kurį čia žodį... Apie vertimo įvertinimą? Aš čia labai švelniai pasakiau. Švelniau negalėjau. Tiesą pasakius prieš Lietuvių kalbos komisiją turėtų atsakyti teksto pateikėjas :chuckle . Bauda lygiai 500 Lt :chuckle Už pimą kartą :chuckle
Na, o jei jau teks gauti už tai baną, tai būsiu nustebęs. Tada užsiregistruosiu nauju vardu Cezis-Turbo ir pasakysiu nebešvelniai... :lol:
Ne baną,o į snukį,gali gaut asmeninio susitikimo metu,"Turbo"... :chuckle
Vartotojo avataras
cezis
Patyręs narys
Aviliai:Daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius:>6
Bitininkavimo stažas:1
Pranešimai:1708
Užsiregistravo:2011 Spa 01 , 00:26

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 08 , 23:36

Sergijus rašė: Ne baną,o į snukį,gali gaut asmeninio susitikimo metu,"Turbo"... :chuckle
Opsss... :think:
Gerai, kad manęs niekas "na lico" nepažįsta. Pirma galėsiu įvertinti "kondiciją", o tada prisistatyti arba ne :chuckle
Vienok ačiū už vertingus patarimus. Tiesa - bitininkavimas nesibaigia vien bičių auginimu. Dar ir išgyventi reikia :beer:
Vartotojo avataras
Gintautas7
Patyręs narys
Pranešimai:233
Užsiregistravo:2010 Sau 07 , 23:17

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 09 , 00:28

Mano mieli ponai , forume rasomos zinutes nera prievartines , galima skaityti galima ir neskaityti , jums nera jokios prievartos . Mano nuomome kiekvienas i biciu pasauli turi ateiti individualiai , pagal savo supratima , charakteri , sugebejima atsirinkti sau naudingas zinias . Manau nereikia aklai tiketi tais zmonemis kurie turi "backa" , tai yra platesni prieima prie spaudos , TV , ar ilgesni liezuvi . Jus su jais uzsikore ant avilio nekrapstysite su kaltukais dviese avilio , bitniko darbas labai individualus ir jis prie avilio stovi vienas , nes antras zmogus tik trugdytu . Siuos straipsnius as ikeliu , nes galvoju gal kam duos nauda , ir siaip ikeliu tik paprastesniu , nes jau ne pirma karta yra isreiskiamas pasipiktinimas google verteju , tipo duokit viska sukramtyta .
Vartotojo avataras
cezis
Patyręs narys
Aviliai:Daugiaaukščiai 10R
Bičių šeimų skaičius:>6
Bitininkavimo stažas:1
Pranešimai:1708
Užsiregistravo:2011 Spa 01 , 00:26

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 10 , 14:10

Gintautas7 rašė:Mano mieli ponai , forume rasomos zinutes nera prievartines , galima skaityti galima ir neskaityti , jums nera jokios prievartos .
Matau labai artimą analogiją su spamu: nori skaitai, nori neskaitai - jokios prievartos :)
Tiesiog bandžiau suprasti ar yra nors vienas žmogus forume, kuriam naudingas toks tekstas, kurio neįmanoma perskaityti.
Na, pagal gaunamus pliusiukus, atrodo, kad naudingas :ok: Daugiau klausimų nėra. :dontknow:
Vartotojo avataras
Gintautas7
Patyręs narys
Pranešimai:233
Užsiregistravo:2010 Sau 07 , 23:17

google vertejas

2012 Rgs 17 , 20:50

Apdovanojimai dokumente nušviečia medaus bičių parazitas
Popieriaus parašyta mokslininkų iš Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina komanda buvo apdovanota Eva Kranų apdovanojimą Tarptautinės Bičių tyrimų asociacijos kaip geriausias dokumente, skelbiamame leidinyje bitininkystės tyrimų 2011 m.

Tarp galimų kaltininkus neseniai visame pasaulyje nuostolių bičių šeimose, daug dėmesio buvo žarnyno parazitas Nosema. Vienos rūšies šio microsporidium tipas primityvios grybelis, Nosema apis jau seniai buvo žinoma, kaip nepilnametis problema bičių, bet neseniai skirtingų rūšių, Nosema ceranae buvo rasta paplitusi bičių.

N. svarba ceranae išlieka kontraversiškas, Ispanijoje su mokslininkais, susiejant jį su išsamiomis kolonijas nuostolių, o kitur, taip pat Jungtinėje Karalystėje, atrodo, turi mažai įtakos. Vienas paaiškinimas dėl šių skirtumų gali būti, kad skirtingi regionai turi įvairių atmainų organizmo, bet ir aplinkos veiksniai, pavyzdžiui, bičių maitinimui taip pat gali būti svarbi.

Apdovanojimą dokumentą, nustatė, kad mokslininkai, vadovaujami Dokt Martín Porrini sporų N. plėtra ceranae turėjo įtakos priimančiosios bičių maisto. Jie nustatė, kad liga sparčiau vystyti šeriami sirupą su žiedadulkių bičių, palyginti su bičių šeriami sirupo vien. Priešingai, jie rado, kad sporų, šeriami bičių inicijuoti liga dozė turėjo mažai įtakos.
Vartotojo avataras
zilvasss
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai:daugiaaukščiai, 8 ir 10 rėmų
Bičių šeimų skaičius:100
Bitininkavimo stažas:25
Bičių rasė:bakfastas
Pranešimai:4991
Užsiregistravo:2009 Sau 25 , 16:06

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 18 , 00:57

Gintautai, sukurk savo temą straipsniam, versti lietuviškai nebūtina.Turėsi keletą nuolatinių skaitytojų (mane tarp jų taipogi).temą <nebrendylų sąjūdis> palik tiems, kurie nori pablevyzgoti apie PAPUS ir panašiai... :shame:
tinginiai progreso variklis
Vartotojo avataras
Kest
Patyręs narys
Aviliai:Dadano tipo 22 r. aviliai
Bičių šeimų skaičius:5
Bitininkavimo stažas:8
Bičių rasė:bakfastas
Pranešimai:3978
Užsiregistravo:2010 Vas 11 , 19:35

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 18 , 15:53

zilvasss rašė:Gintautai, sukurk savo temą straipsniam, versti lietuviškai nebūtina.Turėsi keletą nuolatinių skaitytojų (mane tarp jų taipogi).temą <nebrendylų sąjūdis> palik tiems, kurie nori pablevyzgoti apie PAPUS ir panašiai... :shame:
Suradus gerą moderatorių(žinovą),temą apie papus,atsižvelgiant į jos aktualumą,būtų prasminga taip pat išskirti, kaip atskirą.
Kest
'Daryk tai,kuo tiki,tikėk tuo,ką darai
Vartotojo avataras
Liuka
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai:dadanai
Bičių šeimų skaičius:150
Bitininkavimo stažas:32
Pranešimai:2579
Užsiregistravo:2009 Vas 08 , 14:20

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 18 , 20:59

Kest rašė:
zilvasss rašė:Gintautai, sukurk savo temą straipsniam, versti lietuviškai nebūtina.Turėsi keletą nuolatinių skaitytojų (mane tarp jų taipogi).temą <nebrendylų sąjūdis> palik tiems, kurie nori pablevyzgoti apie PAPUS ir panašiai... :shame:
Suradus gerą moderatorių(žinovą),temą apie papus,atsižvelgiant į jos aktualumą,būtų prasminga taip pat išskirti, kaip atskirą.
Kest
Renkam tai temai moderatorių,Sergijus labai norėjo juo būt,nu gal ne tokios temos,bet koks skirtumas.Nežinia tik ar jis apie tai išmano,turi patyrimo(čia ne apie moderavimą) :dontknow:
Se
Sergijus

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 18 , 21:45

Liuka rašė: Renkam tai temai moderatorių,Sergijus labai norėjo juo būt,nu gal ne tokios temos,bet koks skirtumas.Nežinia tik ar jis apie tai išmano,turi patyrimo(čia ne apie moderavimą) :dontknow:
Jokio patyrimo. :dontknow: Nė supratimo neturiu... :wasntme:
Vartotojo avataras
Liuka
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai:dadanai
Bičių šeimų skaičius:150
Bitininkavimo stažas:32
Pranešimai:2579
Užsiregistravo:2009 Vas 08 , 14:20

Re: Nebrendylų sąjūdis

2012 Rgs 18 , 22:06

Sergijus rašė:
Liuka rašė: Renkam tai temai moderatorių,Sergijus labai norėjo juo būt,nu gal ne tokios temos,bet koks skirtumas.Nežinia tik ar jis apie tai išmano,turi patyrimo(čia ne apie moderavimą) :dontknow:
Jokio patyrimo. :dontknow: Nė supratimo neturiu... :wasntme:
Net nematęs?

Grįžti į